16 Ocak 2008 Çarşamba

e-Okul Giriş Açiklama

e-okul Gelisim Raporu Aciklama


| e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi | >>>

e-Okul Uygulaması Genişliyor

Çelik, "e-Okul Uygulaması" konusunda yayımladığı genelgede, "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" kapsamında, bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin birçok iş ve işlemlerini "web tabanlı" yazılımlarla elektronik ortamda gerçekleştirdiğini anımsattı.

"e-Okul uygulamasında" öğrencilere ait tüm bilgilerin elektronik ortamda tutulduğunu ve sistemde mükerrer öğrenci bulunmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılacak merkezi sınavlarla ilgili iş ve işlemler e-okul üzerinden gerçekleştirilecek. Girilen bilgilere göre karne, diploma, takdir, teşekkür, başarı ve onur belgelerinin bazımı yapılıp ilgili çizelgelerin dökümü alınacak.

Öğrenci devam-devamsızlık ve nakil işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve ayrıca resmi yazı ile öğrenci nakil isteme, gönderme belgesi ile öğrenci gelişim dosyası istenmeyecek. Ancak, internet erişimi olmayan okullar bu işlemlerini resmi yazıyla yapacaklar. Daha sonra en yakın internet erişimi olan okula giderek e-okul ile ilgili işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu uygulamaya resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel ilköğretim kurumları da dahil edilecek.


| e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi | >>>

e-Okul Modülü kullanıcılarının Dikkatine

E-Okul modülü okullarımızın kullanımına açılmış ve üzerinde yapılmakta olan çalışmalarla geliştirilerek okulda yürütülen tüm iş v işlemler süreç içerisinde sisteme aktarılacaktır. Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü ilk aşamada kasım ayının 2. haftası içerisinde 1,2 ve 3 sınıflar için gelişim raporumu daha sonraki aşamalarda ara karnesini, teşekkür ve takdir belgelerini e‐okul sistemi üzerinden vermeyi planlamaktadır.

Yapılan işlemler Milli Eğitim Müdürlükleri, okul idareleri, öğretmenler ve velilerin kullanımına açılacağından kullanıcıların yetkilendirilmeleri gündeme gelmiş bulunmaktadır. Ancak konu hakkında okulların bilgilendirilmeleri için çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu nedenle; Okullarımızın öğretmenlere şifre verebilmeleri için 2 aşamalı işlem yapmaları gerekmektedir; 1. Önce öğretmenleri gruplara ayırmaları, bu gurupları yetkilendirerek bir ad ile sisteme kayıt etmeleri, 2. Daha sonra şifre dağıtılacak personel için (İdareci, Öğretmen, v.b.) TC kimlik numaralarına göre gruplara bağlı kullanıcı tanımlanmaları gerekmektedir. Yapılacak yetkilendirme ve şifre verme işlemi çok önemlidir. Yapılacak hatalı yetkilendirme sonucunda istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabilinecektir. Bu işlemin sağlıklı yürütülebilmesi okullar arasında sağlanacak kooridasyon ile çözülebilir. E‐Okul modülünde okullarımızın öğretmenlerine TC kimlik numaralarına göre kullanıcı yetkisi vermelerinin nasıl yapılacağı Bakanlıımıza sorulmuş olup yapılan bilgilendirmede; Okullarımız için e‐Okul kullanıcı grupları Bakanlığımız tarafından toplu olarak oluşturularak yetkilendirme yapılacaktır. Not ekranları açılınca doküman yayınlayacağı ya da grupları toplu olarak Bakanlığımız tarafından oluşturup yetkilendirme yapacğı, konu hakkındaki çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. Okullarımızın e‐Okul modülündeki açıklamalar ekranını ve Müdürlüğümüzün web sayfasındaki açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.


| e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi | >>>